PRIVACY VERKLARING

Reserveren

Ook voor niet leden.

Reserveer hier uw Danscafé / Proeflessen

The Ballroom hecht veel waarde aan het beschermen van je privacy en de persoonlijke gegevens die je aan ons verstrekt. Daarom leggen we je in dit privacy statement uit welke gegevens we van je verwerken en waarom we dat doen. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij raden je aan om ons privacy statement zorgvuldig door te lezen

 1. Wie verwerkt je persoonsgegevens?

The Ballroom, gevestigd aan de Kleine Oever 16, 7941 BK Meppel, ingeschreven onder handelsregisternummer 04068586. The Ballroom is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle in dit privacy statement genoemde verwerkingen van je persoonsgegevens.

 

 1. Voor welke doeleinden worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt?
  1. Om op je verzoeken te antwoorden en om je te informeren

Wij verwerken persoonsgegevens van je als je ons contactformulier invult. Voor dit doel kunnen wij persoonsgegevens zoals je naam, je adres, je e-mailadres, je telefoonnummer en je bankrekeningnummer verwerken.

 

Deze persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de uitvoering van een overeenkomst, en op basis van het gerechtvaardigd belang van The Ballroom om je te informeren over producten en diensten.

 

 1. Om je vragen te beantwoorden en informatie uit te wisselen.

Als je ons vragen stelt per e-mail of telefoon, zullen wij je persoonsgegevens verwerken met als doel om deze vragen te beantwoorden

 

Voor dit doel kunnen wij persoonsgegevens zoals je naam, je adres, je e- mailadres, je telefoonnummer, je correspondentie met The Ballroom en alle andere persoonsgegevens die relevant zijn voor het beantwoorden van je vragen verwerken.

 

Deze persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de uitvoering van een overeenkomst op basis van het gerechtvaardigd belang van The Ballroom om je te informeren over producten en diensten.

 

 1. Voor het technisch en functioneel beheer van de website

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens voor het technisch en functioneel beheer van onze website om te verzekeren dat de website je een optimale gebruikservaring biedt.

 

Voor dit doel is het mogelijk dat wij persoonsgegevens zoals je IP-adres, de pagina’s die je bezoekt, de gebruikte browser, geografische data (bijvoorbeeld je locatie), je voorkeurstaal en de tijd en duur van je bezoek verwerken. Wij doen dit door het gebruik van cookies. Zie in dit verband onze Cookie Statement.

 

Deze persoonsgegevens worden verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang van The Ballroom om haar website te verbeteren en haar te beschermen tegen cyberaanvallen of andere onrechtmatige daden.

 

 1. Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken je persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening/de overeenkomst, of wanneer The Ballroom hiertoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift.

 

Deze partijen verwerken je persoonsgegevens alleen op de manier zoals The Ballroom hen voorschrijft. The Ballroom verkoopt of verstrekt je persoonlijke gegevens niet aan derden.

 

 1. Bewaartermijnen

The Ballroom bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om je een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan je wensen. Als wij je gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

 

 1. Links naar andere websites of sociale media?

Onze website kan verwijzingen of koppelingen (bijvoorbeeld hyperlinks) bevatten naar websites van derden. Daarnaast is het mogelijk dat je op sociale media naar The Ballroom wordt verwezen. The Ballroom is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die via deze websites of sociale media wordt uitgevoerd. Noch het privacy statement, noch de cookie verklaring van The Ballroom zijn in dat geval van toepassing.

 

 1. Beveiliging

Om je persoonsgegevens te beschermen tegen (ongewilde) vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking of verkrijging van toegang, maakt The Ballroom gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. The Ballroom zal daartoe passende technische en organisatorische maatregelen treffen om je persoonsgegevens te beschermen.

 

 1. Je rechten

De Algemene verordening gegevensbescherming geeft je onder andere de mogelijkheid om de persoonsgegevens die wij van jou bewaren, in te zien, te vragen of wij die willen verwijderen of om aan te geven dat je deze gegevens wilt corrigeren of aanvullen. Je hebt ook het recht beperking van de verwerking te vragen of daartegen bezwaar te maken. Tenslotte heb je het recht om de door ons bewaarde, op jouw betrekking hebbende persoonsgegevens op te vragen in het kader van dataportabilitieit. Wil je gebruik maken van één van deze mogelijkheden, dan kun je dat via info@theballroom.nl aan ons laten weten. Waar dat mogelijk is, zullen wij aan je verzoek voldoen. Wanneer wij niet aan je verzoek tegemoet kunnen komen omdat dit in strijd zou zijn met de wet of wanneer het om andere bijzondere redenen niet mogelijk is, dan zullen wij je dit laten weten. Je hebt te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 1. Wijzigingen privacy statement

The Ballroom behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren je dit statement met regelmaat te lezen. De meest recente versie vind je altijd op www.theballroom.nl

 

Deze versie van de privacy statement is van kracht sinds: 01-10-2018.

Klik hier om in te schrijven....