Voorwaarden

 • U schrijft zich in voor een cursus bij The Ballroom Meppel. U bent op de hoogte van het verschuldigde lesgeld en zorgt ervoor dat dit op uiterlijk de 3e les is voldaan. Lesgelden kunt u bij ons alleen pinnen!
 • Wanneer u uitvalt door een langdurige blessure of ziekte dan zullen wij met u in overleg gaan over de inhaalmogelijkheden op korte of langere termijn. Lesgelden kunnen worden omgezet in een tegoedbon, maar worden nooit contant uitbetaald!
 • Als u een incasso aangaat voor onze sport- / streetdance-lessen bent u op de hoogte van het lesgeld en is het lidmaatschap minimaal voor 3 maanden. De incasso, is doorlopend en zal uitgevoerd worden in de eerste week van elke maand.(uitgezonderd de zomervakantie!) U geeft bij ondertekening van uw inschrijfformulier hier toestemming voor.
 • Opzeggen kan alleen via mail info@theballroom.nl en per 1e dag van de nieuwe maand. Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand.

Algemene Huisregels The Ballroom Meppel

Consumpties:
Wij kunnen u niet verplichten een consumptie af te nemen. Echter is het niet toegestaan om zelf meegebrachte dranken en etenswaren te nuttigen in onze studio.

Alcohol gebruik:
Volgens de wet schenken wij geen alcohol onder de 18 jaar. Wij kunnen vragen naar uw legitimatie.

Telefoneren:
Wij vragen u vriendelijk om tijdens het telefoneren rekening te houden met andere gasten. Tijdens de lessen willen wij u vragen om de telefoon op stil te zetten.

Roken:
Roken (ook de e-sigaret) is alleen buiten toegestaan.

Gevonden voorwerpen:
Zou u zo vriendelijk willen zijn om gevonden voorwerpen in te leveren bij ons personeel?

Diefstal / Garderobe:
Onze garderobe is niet beveiligd. Wij verzoeken u dan ook om geen waardevolle spullen achter te laten in uw jas of tas indien deze in de garderobe hangt/staat. De directie aanvaard geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van diefstal of vermissing.

Foto- en Filmopnames:

Het is niet toegestaan, om zonder toestemming, foto- en/of filmopnames te maken tijdens onze lessen of andere besloten bijeenkomsten.

Calamiteiten:
In het geval van calamiteiten volgt u de instructies van de beveiliging, BHV’er en/of medewerkers van The Ballroom op.

Respecteer onze huisregels:
Wie onze huisregels niet naleeft, kan worden verwijderd en voortaan de toegang worden ontzegd voor bepaalde periode of voor altijd. Strafbare feiten worden altijd bij de politie gemeld. Bovendien waarschuwen wij de politie bij:

 • Wapenbezit
 • Het in bezit hebben van, gebruiken of verhandelen van verdovende middelen
 • Agressief, hinderlijk en aanstootgevend gedrag
 • Het moedwillig toebrengen van schade aan eigendommen van The Ballroom

Eigen risico:
Toegang tot The Ballroom is geheel op eigen risico, evenals de deelname aan de lessen en andere door The Ballroom georganiseerde activiteiten.

Gedragsregels:

 • Wees vriendelijk voor onder andere bezoekers en personeel
 • Wij zijn zuinig op onze accommodatie, wij vragen u hier ook op deze manier mee om te gaan. Bij constatering van het veroorzaken van beschadigingen of vernielingen wordt u geheel in persoon (hoofdelijk) aansprakelijk gesteld.
 • Gaat u naar huis, verlaat The Ballroom dan rustig. Denk aan onze buren.